Spotkanie z Ambasadorem Królestwa Danii

Miałam wczoraj przyjemność spotkać się z Ambasadorem Królestwa Danii w RP Panem Ole Toft. 🇵🇱🤝🇩🇰 Podczas rozmowy poruszyliśmy kwestie zielonej transformacji oraz równości i praw mniejszości seksualnych w naszych krajach. Doszliśmy również do wspólnych wniosków w kwestiach związanych z procesem odchodzenia od przemysłu węglowego w Polsce, wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju i proekologiczną restrukturyzacją gospodarki.