Walka z wykluczeniem komunikacyjnym

Przez lata zwiększał się problem zapaści komunikacji publicznej, doprowadzając obecnie do sytuacji, że wiele gmin w Polsce nie posiada zorganizowanej przez samorząd komunikacji lokalnej. Szacuje się, że około 13 – 14 mln osób nie ma obecnie możliwości swobodnego podróżowania zbiorowym transportem publicznym. W przypadku osób, które nie posiadają własnego samochodu, znacząco obniża to ich mobilność, doprowadzając do sytuacji wykluczenia komunikacyjnego.
👉 Dlatego podczas ostatniego posiedzenia Senatu złożyłam adresowanego do Ministra Infrastruktury oświadczenie senatorskie, w którym pytam go o:
– Jakie nowe programy celem walki z wykluczeniem komunikacyjnym uruchomiono w latach 2019-2021? Ile środków finansowych na nie przeznaczono?
– Jakie wsparcie, zachęcające do uruchomienia kolejnych połączeń autobusowych otrzymali w latach 2019-2021 prywatni przewoźnicy? Jakie wsparcie w tym samym okresie otrzymały samorządy? Poprosiłam o wyszczególnienie z podziałem na gminy, powiaty i województwa. Ilu prywatnych przewoźników i ile samorządów skorzystało z pomocy rządowej? Ile samorządów uruchomiło w tym czasie połączenia autobusowe?
– Czy Ministerstwo prowadzi analizy i statystyki w zakresie funkcjonowania programów, których celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym? Jak przedstawia się efektywność funkcjonujących programów? O ile procent zagęściła się siatka połączeń w skali całego kraju na przestrzeni ostatnich 6 lat?
– Jakie dodatkowe programy (kiedy) planuje uruchomić Ministerstwo? Jaki łączny budżet będą posiadały? Kto będzie odpowiadał za ich wdrożenie? Jakie będą ich główne założenia? Do kogo będą skierowane? Czy przed ich uruchomieniem została, bądź zostanie przeprowadzona analiza potrzeb rynku?
👉 Walka z wykluczeniem komunikacyjnym, który jest palącym problemem dla milionów Polaków, leży u podstaw programu Lewica, dlatego podejmę w tej kwestii wszelkie możliwe kroki.