Współczesne wyzwania dziecięcej hematologii i onkologii

Miałam dzisiaj przyjemność wziąć udział w konferencji „Współczesne wyzwania dziecięcej hematologii i onkologii” – organizowanej przez Senatorkę Beatę Małecką-Liberę oraz Senatorkę Halinę Biedę – która odbyła się w Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Przy udziale ekspertów i przedstawicieli Fundacji Iskierka rozmawialiśmy o aktualnym stanie onkologii dziecięcej w Polsce w kontekście Europejskich Sieci Referencyjnych, a także o diagnostyce molekularnej. Zaprezentowane zostało również podsumowanie dotychczasowego funkcjonowania portalu dla rodziców dzieci z chorobą nowotworową – onkorodzice.pl.
Pan Marszałek Tomasz Grodzki otworzył wystawę zdjęć Tomasza Sikory “Osiem wartości w czasie pandemii”.