Zastępczynia Rzecznika Praw Obywatelskich Hanna Machińska

Dziś spotkałam się  z Zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich Hanną Machińską.

fot. Hubert Pielas / Kancelaria Senatu