Projekt ustawy przeciwdziałający wykluczeniu osób z niepełnosprawnością wzroku

Trzy tygodnie temu, podczas posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawiłam projekt ustawy przeciwdziałający wykluczeniu osób z niepełnosprawnością wzroku w dostępie do kultury, który złożyłam w marcu tego roku 🎞.
Dzisiaj w Senat Rzeczypospolitej Polskiej spotkaliśmy się z przedstawicielami kin oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, by wysłuchać uwag do ww. projektu i wypracować wspólne stanowisko.
Naszym kolejnym krokiem będzie spotkanie z reprezentacją organizacji pozarządowych zrzeszających osoby głuche i niedosłyszące oraz środowisk osób głuchych, by wysłuchać ich stanowiska.
Głęboko wierzę, że zaangażowanie tak wielu podmiotów i osób sprawi, że stworzymy naprawdę dobre rozwiązania 🤝.
Ponieważ nikt nie powinien być wykluczony z dostępu do kultury.