Problem zwierząt, ginących pod ostrzami kosiarek

Interweniuję u Ministra Środowiska ws. zwierząt ginących pod ostrzami kosiarek❗
Na wniosek mieszkańców mojego okręgu wyborczego kilka tygodni temu wystosowałam do włodarzy gmin pisma, w których zwróciłam im uwagę na problem zwierząt, ginących pod ostrzami kosiarek. Teraz Interweniuję u Ministra, bo zdaje sobie sprawę, że problem wymaga systemowych rozwiązań.
Pełna treść mojego oświadczenia senatorskiego skierowanego podczas ostatniego posiedzenia Senatu do Ministra Środowiska:
Szanowny Panie Ministrze,
w związku z zatrważającymi doniesieniami medialnymi o zwierzętach ginących przez pracę kosiarek oraz na podstawie informacji, które otrzymałam od mieszkańców mojego okręgu wyborczego, zwracam się z prośbą o opracowanie regulacji, które obligowałyby państwowe i samorządowe służby porządkowe do ostrożniejszego koszenia wysokich traw. W takiej przestrzeni zwierzęta często szukają schronienia przed upałem i grożącym im niebezpieczeństwem. Najczęściej ofiarami pracy kosiarek są sarny, szczególnie młode, które pozostawione przez matki ukrywają się do ich powrotu.
Jak można przeczytać w mediach nie jest to informacja nowa, bowiem już w 2018 r. TVP Katowice opublikowało materiał o tym, jak każdego roku przy koszeniu ginie tysiące małych saren oraz innych dzikich zwierząt, które coraz częściej pojawiają się na polach i sadach. Jak podają reporterzy, tylko w ciągu jednego miesiąca około 30 zwierząt trafiło do Leśnego Pogotowia w Mikołowie. Jednym z rozwiązań, które mogłoby uchronić je przed śmiercią jest obligatoryjne zamontowanie przy kosiarkach desek „na wysięgniku” z dzwonkami i łańcuchami, które miałyby wypłoszyć z danego obszaru zwierzynę. Stosuje się również worki łopocące na wietrze, których celem jest wystraszenie matki z młodymi w okresie dwóch dni przed planowanym koszeniem.
W związku z powyższym proszę o przedstawienie danych w zakresie prowadzonych statystyk: ilość zabitych zwierząt w wyniku koszenia w skali kraju, ilość uratowanych oraz ilość osobników, która trafiła do ośrodków opieki nad rannymi zwierzętami. Wnoszę również o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy Ministerstwo posiadało w przeszłości wiedzę o ww. problemie? Jakie (i kiedy) działania podjęło w celu jego rozwiązania? Czy Ministerstwo podejmowało w przeszłości prace legislacyjne w celu uregulowania ww. kwestii? Kiedy? Jaki był ich efekt?
2. Jakie wytyczne posiadają państwowe i samorządowe służby porządkowe zajmujące się koszeniem traw? Czy wśród nich znajdują się zapisy odnoszące się do zwierząt ukrywających się w wysokich trawach? Jakie są to wytyczne?