Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Czy cały podregion katowicki utraci środki, które może otrzymaż w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ⁉️🇪🇺

Jak wynika z wypowiedzi Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, uruchomienie nowej kopalni w Mysłowicach (która otrzymała już z Ministerstwa Klimatu i Środowiska 35-letnią koncesją na prowadzenie działalności) może pozbawić unijnych pieniędzy takie miasta jak:

❌ Katowice
❌ Ruda Śląska
❌ Chorzów
❌ Siemianowice Śląskie
❌ Świętochłowice

Środki mają być bowiem dzielone na podstawie tzw. jednostek NUTS-3, obejmujących swoim obszarem cały podregion.

Dlaczego miałoby się tak stać❓

Środki w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mają być przyznawane ośrodkom, które tracą miejsca pracy w górnictwie na rzecz transformacji klimatycznej. Tymczasem w Mysłowicach trwają prace nad uruchomieniem kolejnej kopalni. Utrata ok. 2️⃣ mld zł, które mógłby otrzymać podregion katowicki w ramach Funduszu wywoła katastrofalne skutki biorąc pod uwagę możliwość efektywnego i sprawiedliwego przeprowadzenia procesu transformacji w województwie śląskim i będzie niesprawiedliwa z punktu widzenia mieszkańców obszaru, na którym do 2041 r. mają zostać zamknięte 4 kopalnie (6 ruchów).

Już wcześniej byłam w gronie osób, które informowały Prezydenta Mysłowic o takim zagrożeniu. W związku z realnym ryzykiem utraty środków unijnych, skierowałam do niego pismo, w którym domagam się przedstawienia konkretnych działań, które podjął, by temu zapobiec, a w przypadku niepowodzenia, informacji skąd Miasto pozyska środki rekompensujące wspomnianą stratę.