Wymienialnik

Kolejna edycja wymienialnika! Co dwa tygodnie widzimy się w naszych biurach
– mysłowickim oraz tyskim i wymieniamy książki, nakrętki i roślinki.
Zapraszamy, uwalniamy książki razem! ❤️