Tarcze Antykryzysowe

Do wszystkich kolejnych Tarcz Antykryzysowych, zarówno w Sejmie, jak i Senacie, Lewica zgłaszała postulaty chroniące przedsiębiorców i miejsca pracy. Niestety wszystkie nasze poprawki były w Sejmie odrzucane.
Wczoraj na sejmowej Komisji Gospodarki, ponad podziałami politycznymi, politycy ze wszystkich klubów i kół poselskich przyjęli stosunkiem głosów 18:12 projekt senackiej ustawy odszkodowawczej. Czekamy teraz na ruch większości sejmowej.
📌 Konferencja z przedstawicielami branż dotkniętych ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, wywołanymi pandemią COVID-19.