Autyzm

Autyzm – wystarczy zrozumieć 💙

96 senatorów za przyjęciem uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu❗️

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

stoi po stronie osób w spektrum autyzmu, ich rodzin i opiekunów. To ponad milion obywateli i obywatelek, dlatego Państwo powinno stwarzać dla nich godne warunki do życia i pracy. Żeby to umożliwić, muszą istnieć rozwiązania systemowe, które będą ich wspierać.

Dzisiaj apelujemy do Rządu: podejmijcie konkretne działania❗️Stwórzcie strategię, która rozwinie obecny system opieki i wsparcia osób w spektrum autyzmu. Tak, aby umożliwić im godne i możliwie samodzielne funkcjonowanie w dorosłości, a w szczególności:
✅ uwzględnienie potrzeby zapewnienia edukacji włączającej,
✅ równe szanse na rynku pracy,
✅ nowoczesny systemu opieki i wsparcia.

Oprócz mnie wnioskodawcami powyższej uchwały byli: Jan Filip Libicki, Halina Bieda, Krzysztof Kwiatkowski, Marcin Bosacki, Jan Maria Jackowski, Magdalena Kochan oraz Kazimierz Ujazdowski