Dostęp do kultury!

Złożyłam projekt ustawy przeciwdziałający wykluczeniu osób z niepełnosprawnością wzroku w dostępie do kultury!
W Polsce jest 1,7 mln osób z niepełnosprawnością wzroku. Organizacje pozarządowe zajmujące się tą problematyką szacują,
że dodatkowe 3 – 4 mln osób, szczególnie starszych, ma trudności w pełnym i satysfakcjonującym odbiorem filmu prezentowanego z napisami.
Z wiekiem coraz trudniej jest im nadążać za szybko zmieniającymi się napisami oraz dzielić uwagę pomiędzy ścieżką napisów, a akcją dziejącą się na ekranie.
Problem ten dotyczy również osób młodszych z różnymi formami dysleksji.
Po konsultacji z ekspertami zaproponowaliśmy przepisy, które pozwolą na realizację audiodeskrypcji i udostępnienie filmu osobom z niepełnosprawnościami wzroku,
jednocześnie nie nakładając na podmiot prowadzący dystrybucję filmu nowych ciężarów finansowych, a jedynie zmuszając do pewnego wysiłku organizacyjnego.
Proponowane w projekcie ustawy rozwiązanie przyczyni się do obniżenia bariery w dostępie do filmów rozpowszechnianych w kinach dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku, a także osób starszych.
Rozwiązanie to zmniejszy liczbę osób wykluczonych z możliwości korzystania z bieżącej kultury w zakresie kinematografii.