Demontaż systemu prawnego

PiS nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym postanowił domknąć demontaż systemu prawnego w Polsce. Nie ma na to mojej zgody.
Każdy obywatel ma prawo do sprawiedliwego procesu❗