Sejm przyjął ustawę, którą odrzuciliśmy w Senacie

Sejm przyjął ustawę, którą odrzuciliśmy w Senacie

❗️

Sejm przyjął ustawę o służbie zagranicznej, którą odrzuciliśmy w Senacie❗️

❌ Ustawę, która dyskryminuje i wyklucza

❌ Ustawę, która dopuszcza do pracy na stanowisku ambasadora osoby bez wykształcenia,
bez znajomości języków obcych. Ta ustawa to skandal.