Ograniczania praw człowieka

💬 W sytuacji, w której nie tylko kobiety protestują w obronie swoich praw, nie tylko młodzież protestuje w obronie klimatu, ale protestują również przedsiębiorcy i pewnie protestować będą, bo upadają ich firmy, takie prawo stworzy efekt mrożący. – odnośnie projektu ustawy nakładającej na obywateli obowiązek przyjęcia mandatu. Więcej o zorganizowanej w #SenatRP debacie na temat ograniczania praw człowieka: https://www.senat.gov.pl/…/art,13344,debata-na-temat…