Oddelegowania 5 prokuratorów

Pilne❗️Konferencja prasowa w sprawie przymusowego i nagłego oddelegowania 5 prokuratorów do pracy w innych miastach przez zastępcę Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry. 💬 Jako prawniczka, adwokatka i Wicemarszałkini Senatu będę przyglądać się decyzjom Ministra Sprawiedliwości i będę robić wszystko, aby za te decyzje Minister Sprawiedliwości odpowiedział.I zapewniam, że gdy nadejdzie moment rozliczenia Zbigniewa Ziobry i jego współpracowników za demolowanie wymiaru sprawiedliwości i niszczenie naszego państwa, znajdą się zarówno prokuratorzy o niezłamanym kręgosłupie, jak i niezawiśli sędziowie.Z tego miejsca apeluję do Państwa o solidarność z represjonowanymi i prześladowanymi przez Ministra Sprawiedliwości sędziami i prokuratorami, a do ministra Ziobry o zaprzestanie niszczenia naszego państwa.

Fot. Senat Rzeczypospolitej Polskiej