Ustawa budżetowa na rok 2021

Początek nowego roku to w #SenatRP zawsze intensywny czas. Dzisiaj i jutro podczas prac komisji opiniujemy poszczególne elementy ustawy budżetowej na 2021 r.

📍#SenatRPKomisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatruje dziś ustawę budżetową na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

➡Sąd Najwyższy

➡Naczelny Sąd Administracyjny

➡Trybunał Konstytucyjny

➡Rzecznik Praw Obywatelskich

➡Urząd Ochrony Danych Osobowych

➡Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

➡Krajowa Rada Sądownictwa

➡Rezerwy celowe

➡Budżety wojewodów ogółem

➡Sprawy wewnętrzne

➡Centralne Biuro Antykorupcyjne

➡Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

➡Agencja Wywiadu

➡Sądy powszechne

➡Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury

➡Sprawiedliwość

➡plany finansowe: Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej; Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.