Walką z pandemią COVID-19

Doskonale zdajemy sobie sprawę, w jak ciężkiej sytuacji finansowej znajdują się samorządy. Na co dzień muszą mierzyć się nie tylko z rosnącymi wydatkami na zadania zlecone przez państwo, walką z pandemią COVID-19 i kierowaniem większych środków na przeciwdziałanie skutkom kryzysu gospodarczego, ale również ze zmniejszonymi wpływami z podatków PIT i CIT, wynikającymi bezpośrednio z decyzji Rządu!

W związku z powyższym podczas 1️⃣8️⃣ posiedzenia Senatu skierowałam oświadczenie senatorskie do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, w którym pytam go, jakie konkretnie działania osłonowe (w tym dotacje i subwencje) Rada Ministrów ma zamiar wprowadzić celem poprawienia sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego ☑️.

Przypomnę, że już kilka miesięcy temu Lewica złożyła projekt ustawy, który zakładał, że subwencja rekompensująca od państwa wynosiłaby 5️⃣0️⃣% utraconych w 2020 roku dochodów z udziałów w PIT i CIT. W ten sposób koszty kryzysu gospodarczego rozłożyłyby się pomiędzy samorząd a państwo. Niestety Komisja Finansów Publicznych oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej od czerwca się nad nim nie pochyliły. Negatywne jest również stanowisko Rządu.