Sytuacja prawna emerytów mundurowych

📍 W #SenatRP odbyła się dzisiaj konferencja pt. “Sytuacja prawna emerytów mundurowych po orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r.”, którą wspólnie z Marszałkiem Michał Tomasz KAMIŃSKI objęłam patronatem.W tym roku upłynęły 4 lata od uchwalenia represyjnej ustawy, która po raz drugi obniżyła uposażenia emerytalne osobom pracującym w organach bezpieczeństwa państwa PRL. W uchwale z 16 września 2020 r. Sąd Najwyższy stanął jednak na stanowisku, że zawarte w ustawie kryterium służby na rzecz totalitarnego państwa powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka. Wprowadzając przepisy pozbawiające funkcjonariuszy ich emerytur, ustawodawca postąpił jak władza totalitarna, nie biorąc pod uwagę praw jednostek.➡️ Dziękuję za aktywny udział w konferencji Posłom Andrzej Rozenek i Wiesławowi Szczepańskiemu, przewodniczącemu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisławowi Czarneckiemu oraz wybitnym ekspertom prawa, którzy odpowiadali na liczne pytania widzów.