Posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Województwa Śląskiego

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Województwa Śląskiego. Ponieważ jako senatorowie związani z tym regionem musimy zwracać szczególną uwagę na tematy, które jego dotyczą, ustaliliśmy, że kolejne spotkanie Zespołu będzie dotyczyło górnictwa i kopalń. Natomiast 10 grudnia weźmiemy udział w posiedzeniu nadzwyczajnej komisji dla klimatu, która w całości będzie poświęcona górnictwu.