Women Political Leaders

W tym tygodniu miałam zaszczyt wziąć udział w Forum Międzynarodowym – Women Political Leaders, podczas którego zastanawiałyśmy się, co mogą zrobić kobiety, aby świat po pandemii był lepszy. W wielu państwach marginalizuje się naszą rolę, nie wykorzystuje potencjału, a jak pokazują badania porównawcze 196 państw przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetów w Liverpoolu i Reading, kraje, w których rządziły kobiety – jak Nowa Zelandia, Niemcy, Dania, Finlandia – skuteczniej podejmowały walkę z pandemią. Decyzje były podejmowane szybciej, były odważniejsze, a rządzące lepiej potrafiły ocenić sytuację.

Podczas swojego wystąpienia poruszyłam kwestie słabości neoliberalnej polityki, co tylko uwypukliła pandemia COVID-19. Przez ostatnie 30 lat głównym celem ludzkiej działalności w wielu obszarach był zysk, bez względu na koszty dla środowiska i koszty społeczne. W efekcie mamy słabe systemy ochrony zdrowia, zabezpieczeń społecznych i publicznej edukacji. Podkreślałam, że rozwój społeczeństw jest niemożliwy bez równości płci, poszanowania godności człowieka, niedyskryminacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa.