Demokratyczny Senat po stronie wolności!

Demokratyczny Senat po stronie wolności. Jutro rozpoczyna się posiedzenie Senatu. Dlatego razem z Panem Marszałkiem Michał Tomasz KAMIŃSKI prosimy Wysoki Senat by na nadchodzącym posiedzeniu zajął się uchwałą wzywającą wszystkie władze publiczne do powstrzymania się od rozstrzygnięć dotyczących praw obywatelskich w trakcie walki z koronawirusem.Wobec panującej pandemii prawa te i tak są dziś ograniczone praktycznie uniemożliwiając protesty czy demonstracje. Nie możemy się zgodzić na kolejne kroki władzy, które zmieniają Polskę w państwo wyznaniowe.Projekt Uchwały Senatu w sprawie ograniczania praw obywatelskich:Senat Rzeczpospolitej Polskiej z najwyższym niepokojem przyjmuje działania władz publicznych zmierzających do podważenia , zagwarantowanego w Konstytucji świeckiego charakteru naszego państwa.Motywowane ideologicznie naruszanie spokoju społecznego poprzez odbieranie części obywateli RP – kobietom ich praw, musi budzić zdecydowany sprzeciw.Skala społecznego sprzeciwu wobec tych procesów dobitnie wskazuje, iż nadszedł czas, aby wchodząca w XXI wiek , zakorzeniona w Europie Polska , przeprowadziła debatę o ideowych podstawach naszej wspólnoty.Dyskusje i rozstrzygnięcia w sprawach fundamentalnych powinny toczyć się otwarcie, przy zachowaniu pełnych możliwości zarówno wyrażania swoich poglądów jak i manifestowania postaw obywatelskich.Obecny czas i ograniczenia związane z pandemią nie powinny być pretekstem do zmian ustrojowych, zmieniających świecki charakter państwa. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa wszystkie instytucje publiczne by w okresie ograniczenia praw obywatelskich w związku z pandemią nie dokonywać żadnych rozstrzygnięć w kwestiach dotyczących tych praw.