Czy rząd celowo oszukuje górników…

Rząd zawarł porozumienie z przedstawicielami związków zawodowych, które jest niemożliwe do wykonania. Warunkiem jego wejścia w życie jest zgoda Komisji Europejskiej na subsydiowanie nierentownych kopalń z budżetu państwa do 2049 r., której z pewnością nie będzie. Czy rząd celowo oszukuje górników, jak i pozostałą część społeczeństwa?