Przyszłość jest po lewej stronie!

💬 Coraz więcej wyborców, którym bliskie są postępowe ideały, którzy chcą nowoczesnej Polski, będącego częścią zjednoczonej Europy, nie chcą klerykalizmu, chcą szacunku dla drugiego człowieka, widzi, że PO nie może już dziś być SKUTECZNYM reprezentantem tych ideałów.

📍 Kongres Programowy Lewicy w Olsztynie