Historycznym szlakiem Radomia…

Na zaproszenie Patryka Fajdka i radomskiej Wiosny jestem dzisiaj w Radomiu. W mieście z przepiękną historią i dużym znaczeniu dla Lewicy. Wspólnie z lokalnymi strukturami udaliśmy się na spacer historycznym szlakiem Radomia, składając kwiaty pod pomnikiem radomskich robotników protestujących w czerwcu -76 r.

Spotykając się z dziennikarzami w miejscu symbolicznym, pod tablicą upamiętniającą Marię Kelles-Krauze, przedwojennej działaczki Polskiej Partii Socjalistycznej, samorządowczyni, reformatorki radomskiej oświaty, mówiłam o edukacji i zaniedbaniach ministerstwa w tym zakresie.

– Lewica od początku pandemii zgłasza rozwiązania, jak możemy uchronić się przed drugą falą koronawirusa i jak przygotować się na rozpoczynający się rok szkolny. Musimy uprawnić dyrektorów szkół do podjęcia decyzji o nauczaniu hybrydowym, bez konieczności uzyskania opinii sanepidu. Sprawne działanie jest tu bardzo ważne. Powinniśmy zapewnić bezpłatne szczepienia na grypę dla pracowników dydaktycznych oraz przeprowadzić testy przesiewowe u wszystkich pracowników szkół. Państwo polskie powinno zabezpieczyć podstawowe prawa nauczycieli w tym doprecyzować zasady wynagradzania osób przebywających na kwarantannie oraz umożliwić pracę zdalną nauczycielom po 60 roku życia.