Białorusinki. Odważne, niezłomne kobiety…

Białorusinki. Odważne, niezłomne kobiety, bohaterki walk o demokratyczną ojczyznę. Blisko 10 tys. z nich wzięło wczoraj udział w Marszu Kobiet w Mińsku i mimo, że oddziały OMON-u blokowały im drogę, zdeterminowane przerywały łańcuchy funkcjonariuszy i szły dalej.

📸 Reuters/MOTOLKOHELP

Reuters/MOTOLKOHELP