Dziś, razem z Senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim upamiętniliśmy 76. rocznicę likwidacji Litzmannstadt Getto

Dziś, razem z Senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim upamiętniliśmy 76. rocznicę likwidacji Litzmannstadt Getto – łódzkiego getta, zapalając symboliczne znicze pod pomnikiem pamięci pomordowanych Żydów.

Marian Turski (w czasie II wojny światowej przesiedlony do łódzkiego getta, później więzień obozu Auschwitz-Birkenau) apelował do nas niedawno, żebyśmy nie byli obojętni. Musimy odważnie stawiać czoła złu i reagować na niesprawiedliwość. Tak, abyśmy już nigdy nie musieli być świadkami wojny, cierpienia i ludzkich tragedii na tak masową skalę.