Święto Wojska Polskiego

Dzisiaj Święto Wojska Polskiego, obchodzone zwyczajowo 15 sierpnia na pamiątkę bitwy warszawskiej. W tym roku jest ono jednak wyjątkowe, bo odbywa w okrągłą setną rocznicę tych wydarzeń.

Bitwa warszawska uznawana jest dzisiaj za jedną z najważniejszych w dziejach powojennej Europy. Państwo polskie – młode i niezorganizowane jeszcze po 123 latach zaborów – stanęło przed wyzwaniem zatrzymania maszerującej w głąb kontynentu silnej armii bolszewickiej. Zwycięstwo, które zawdzięczamy wybitnemu zmysłowi taktycznemu i bohaterskiej postawie polskich żołnierzy odmieniło losy naszego kraju i całej Europy.