Czy art. 196 Kodeksu Karnego nie jest nadużywany…

W świetle ostatnich wydarzeń, kiedy policja ściga i zatrzymuje osoby za manifestowanie swoich poglądów należy wrócić do dyskusji, czy art. 196 Kodeksu Karnego nie jest nadużywany, czy jest potrzebny i czy nie należałoby skreślić go z polskiego porządku prawnego