Nie ma mojej zgody…

Nie ma mojej zgody na wypowiedzenie Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej ❗

Z tego powodu byłam dzisiaj w Katowicach, by wziąć udział w proteście organizowanym przez inicjatorki powstania katowickiej Rady Kobiet, wyrażającym sprzeciw wobec działaniom rządu PiS zmierzającym do wypowiedzenia Konwencji. Wspólnie czytałyśmy jej przepisy, by pokazać, że nie ma wśród nich niebezpiecznych dla rodziny zapisów.

Konwencja Antyprzemocowa (nazywana również “stambulską”) ma na celu ochronę praw kobiet i dzieci, jako najczęstszych ofiar przemocy domowej. Nie zagraża żadnemu modelowi rodziny – jak twierdzą niektórzy – oprócz modelu, w którym można stosować przemoc fizyczną, psychiczną i ekonomiczną. Dlaczego jest tak ważna? To jej przepisy ustalają standardy prawa i nakładają na rządy obowiązek przeciwdziałania przemocy kobiet i dziewcząt