Sylwetki kobiet, które znacząco wpłynęły na historię Śląska

#ŚląskieBohaterki

Elżbieta Korfantowa z domu Szprot (Sprot) – posłanka na Sejm Śląski III kadencji (w latach 1930-1935). Brała czynny udział w III Powstaniu Śląskim, a w czasie plebiscytu agitowała za Polską. Swoją pracą wspierała działania męża Wojciecha Korfantego. W latach 1922-27 pełniła funkcję zastępczyni przewodniczącej Towarzystwa Polek, następnie prezeski Związku Katolickich Towarzystw Polek na Górnym Śląsku. W czasie II wojny światowej przebywała w Wielkiej Brytanii będąc członkinią Koła Ślązaków i II Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Rządu Polskiego na Uchodźctwie. Gdy po II wojnie światowej wróciła do Katowic w słynnej „Korfantówce” nie było dla niej miejsca. Została zmuszona do jej sprzedaży za śmiesznie niską kwotę, której i tak nie otrzymała w całości. Wypłacano jej przez jakiś czas miesięczne raty. Wychowała czworo dzieci.

🗓️ Elżbieta Korfantowa ur. 1882, zm. 1966


Plansza jest częścią wystawy Sąsiadki.
Grafika: Marta Frej. Kuratorka: dr Małgorzata Tkacz-Janik. Projekt: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (2019), obecnie Instytut Korfantego pt.: „60 na 100. Sąsiadki. Głosem kobiet o powstaniach śląskich i plebiscycie”.