Elbląg

💬 Państwo ma obowiązek prowadzić zrównoważony rozwój tak, aby wszyscy obywatele bez względu na to, gdzie mieszkają czuli się tak samo równi i tak samo ważni. Państwo ma również obowiązek zapewnić obywatelom prawo do godnego życia, bezpieczeństwo, równy dostęp do ochrony zdrowia finansowanej ze środków publicznych i edukacji.

📌 Elbląg
#Biedroń2020