Sylwetki kobiet, które znacząco wpłynęły na historię Śląska

Maria Gruchlikowa to kolejna kobieta, której sylwetkę chcę przybliżyć Wam w ramach cyklu #ŚląskieBohaterki.

📍 Pochodziła z Ligoty Załęskiej, skończyła Szkołę Ludową. W 1921 roku założyła Koło Towarzystwa Kobiet w Ligocie. Z ramienia katolickiego Bloku Ludowego Chrześcijańskiej Demokracji została posłanką Sejmu Śląskiego II kadencji (V 1930 – IX 1930). Była jedną z dwóch kobiet na 48 posłów. W tym czasie pracowała w sekretariacie Towarzystw Polek w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11 jako referentka; była już wówczas członkinią Zarządu Głównego Koła Towarzystwa Polek. W 1935 roku została wybrana radną do Rady Miejskiej w Katowicach. Jej mąż był policjantem i pomimo własnych licznych osiągnięć oraz aktywności do karty sejmowej w rubryce zawód wpisała: „zamężna”.

🗓️ Maria Gruchlikowa ur. 1892, zm. 1987


Plansza jest częścią wystawy Sąsiadki.
Grafika: Marta Frej. Kuratorka: dr Małgorzata Tkacz-Janik. Projekt: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (2019), obecnie Instytut Korfantego pt.: „60 na 100. Sąsiadki. Głosem kobiet o powstaniach śląskich i plebiscycie”.