Chcę zdementować opinię,…

Chcę zdementować opinię,…

Chcę zdementować opinię, że Senat trzyma ustawę o głosowaniu korespondencyjnym w zamrażarce. Jest ona w procesie legislacyjnym i wykorzystamy przysługujący nam czas, by się jej przyjrzeć.


💬 Gdzie są projekty rozporządzeń do tej ustawy? Ich nie ma. W jaki sposób Senat ma podjąć poważną decyzję, by to coś poprawić? W mojej ocenie nie ma takiej możliwości.


💬 Z zaniepokojeniem przyjęliśmy informację, że Ministerstwo Cyfryzacji wydało Poczcie Polskiej dane milionów obywateli z bazy PESEL. Jaka była do tego podstawa prawna?

Konferencja prasowa pt: „Skandal w Ministerstwie Cyfryzacji” z udziałem wicemarszałek Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej oraz senatorów Joanny Sekuły i Wadima Tyszkiewicza.

Opublikowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Środa, 29 kwietnia 2020