Dziękuję.

Dziękuję.

Wszystkim tym, którzy szyją i składają maseczki. Tym, którzy dostarczyli nam materiał. Prawnikom za udzielanie darmowych porad on-line. Nauczycielom za prowadzenie bezpłatnych konsultacji językowych.

Wszystkim tym, z którymi współpracuję przy wielu inicjatywach, które w tym trudnym okresie wspólnie podejmujemy.

Bez Waszego zaangażowania, solidarności, którą pokazaliście, nie byłoby ich.

#wspierajMYsię